Vermogensoverdracht & Estate Planning

Generatie overstijgend
Het goed overdragen van vermogen is vaak generatie overstijgend. Als het ware is  het “preventief” zaken regelen met betrekking tot overlijdensissues en vermogensoverdracht (testamenten). Maar ook rekening houden met het pensioen en de benodigde beschikbare middelen hiervoor, ook in relatie met beleggingsmogelijkheden. Door de contacten met verschillende notarissen, vermogensbeheerders, financieringsinstellingen en crowdfunding-partners, kunnen wij uw mogelijkheden en wensen vervolgens in goed overleg (laten) regelen en (laten) vastleggen. Maar denk ook aan mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het deel (blijven) nemen in een samenwerkingsverband en zo vermogen fiscaal vriendelijk over te dragen of hiermee jaarlijks belasting te besparen.

                                           

Financieel management

o.a. het opstellen van liquiditeits- en exploitatieprognoses

 

BEDRIJFS-ECONOMISCHE analyse 

Periodieke begeleiding en opzet van bedrijfseconomische (kwartaal)rapportages

                                        

Vermogensoverdracht
/estate planning

Generatie overstijgend

                                       

Bedrijfsovername /bedrijfssplitsing

                                            

HET GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWBELEID (GLB)

                                       

Second opinion
                               

                                        

Administratie

Het (laten) verwerken van (loon)administratie, verzorgen van de jaarrekening, fiscale- en Btw-aangiften

Het Agrarisch Adviesbureau is opgericht in 2017. Het werkgebied concentreert zich in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland (Noordoostpolder). Wij zijn een allround Agrarisch Adviesbureau op strategisch, financieel en fiscaal gebied. Onze diensten zijn beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in de primaire landbouw zoals melkveehouderij, pluimveehouderij, akkerbouw, maar ook voor loonbedrijven en andere bedrijven die gerelateerd zijn aan de agrarische sector.

Pagina’s

>    Home
>    Agro Advies
>    Diensten
>    Over ons
>    Contact
>    Algemene voorwaarden

In de media

V-Focus oktober 2017

Bijlsma & Van der Linde Agro Advies – Dick Bijlsma en Jan van der Linde hebben tot op heden allebei een eenmanszaak. 
Door regelmatig contact bij netwerkbijeenkomsten is het idee ontstaan om de krachten te bundelen…

>    Lees hier het artikel in V-Focus 

 

Contact

    Dick Bijlsma
    06 – 5363 1544
    bijlsma@bvdl-agroadvies.nl

    Jan van der Linde
    06 – 1001 9885
    vdlinde@bvdl-agroadvies.nl

© 2017 Bijlsma & Van der Linde Agro Advies