Financieel Management

Door het opstellen van bedrijfsplannen kunnen wij  u helpen om meer grip te krijgen op uw financiële resultaten en te beoordelen wat het rendement van beoogde investeringen zijn. Hierdoor begrijpt u als ondernemer goed wat uw financiële positie is en hoe er met de cijfers als “middel” kan worden omgegaan, wat resulteert dat er sneller en weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. Denk hierbij ook aan het opstellen van liquiditeits- en exploitatieprognoses.

Een liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode. Het doel van een liquiditeitsprognose is om inzicht te krijgen of er voldoende ruimte op de lopende rekening is om bijvoorbeeld investeringen vanuit de lopende rekening te kunnen voldoen of de te verwachten rekeningen te kunnen betalen. Met dit instrument kunt u op tijd inspelen op liquiditeitskrapte of juist tijdelijke ‘overtollige’ middelen. Met behulp van een handige tool brengen wij voor uw liquiditeitspositie op een overzichtelijke manier in beeld.

Met een exploitatieprognose maakt u uw verwachting voor de langere termijn inzichtelijk of uw onderneming winst of verlies maakt. U zet namelijk de verwachte omzet en kosten onder elkaar. Een exploitatieprognose is meestal een onderdeel van een financieel plan. U kunt u hiermee uw investeringsruimte bepalen.

Ook kunt u tijdig inspelen door bij een te verwachten winst nog maatregelen te treffen om de fiscale druk te verlagen en hiermee belasting te besparen. Maar in een minder gunstig scenario kunt u bijvoorbeeld bij een omzet daling tijdig anticiperen door uw kosten nog eens goed te analyseren.

                                           

Financieel management

o.a. het opstellen van liquiditeits- en exploitatieprognoses

 

BEDRIJFS-ECONOMISCHE analyse 

Periodieke begeleiding en opzet van bedrijfseconomische (kwartaal)rapportages

                                            

HET GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWBELEID (GLB)

                                       

Second opinion
                               

                                        

Administratie

Het (laten) verwerken van (loon)administratie, verzorgen van de jaarrekening, fiscale- en Btw-aangiften

Het Agrarisch Adviesbureau is opgericht in 2017. Het werkgebied concentreert zich in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland (Noordoostpolder). Wij zijn een allround Agrarisch Adviesbureau op strategisch, financieel en fiscaal gebied. Onze diensten zijn beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in de primaire landbouw zoals melkveehouderij, pluimveehouderij, akkerbouw, maar ook voor loonbedrijven en andere bedrijven die gerelateerd zijn aan de agrarische sector.

Pagina’s

>    Home
>    Agro Advies
>    Diensten
>    Over ons
>    Contact
>    Algemene voorwaarden

In de media

V-Focus oktober 2017

Bijlsma & Van der Linde Agro Advies – Dick Bijlsma en Jan van der Linde hebben tot op heden allebei een eenmanszaak. 
Door regelmatig contact bij netwerkbijeenkomsten is het idee ontstaan om de krachten te bundelen…

>    Lees hier het artikel in V-Focus 

 

Contact

    Dick Bijlsma
    06 – 5363 1544
    bijlsma@bvdl-agroadvies.nl

    Jan van der Linde
    06 – 1001 9885
    vdlinde@bvdl-agroadvies.nl

© 2017 Bijlsma & Van der Linde Agro Advies