Financiering agrarisch bedrijf:
van inzicht naar plan

 

Wilt u een financiering voor uw agrarisch bedrijf aanvragen of een financieel bedrijfsplan laten schrijven? Wij begeleiden u met uiteenlopende financieringsvraagstukken, waaronder:

 

  • financiering agrarisch bedrijf aanvragen: advies, toetsing, onderbouwing en bankbegeleiding.

  • advies bij financiële vraagstukken en bedrijfseconomische analyses.

  • rentevragen: tarieven, aflossing en rentevisie.

  • intensief beheer: extra begeleiding bij financiële issues.

  • second opinion: controle en visie op offertes en andere documenten.

Op tijd de juiste keuzes maken

Gedurende het ondernemerschap maken zowel het bedrijf als de ondernemer een ontwikkeling door. Vaak is er een fase van groei: dit kan zowel optimalisatie als uitbreiding zijn. Op een gegeven moment komt er weer een fase van rust en consolidatie. Mensen worden ouder en over het algemeen meer risicomijdend. De kunst is om tijdig na te denken over de toekomst en richting van je bedrijf. Wilt u bijvoorbeeld nog een extra financiering aangaan? Wat voor impact heeft de extra investering op de bedrijfsovername en uw pensioen?

Wij begeleiden ondernemers in elke fase van hun ondernemerschap. Daarbij kijken we naar de cijfers en de mogelijkheden, maar ook naar de wensen, de bedrijfsvoering en de betrokkenen. Zo komen we tot een passend en deskundig advies met betrekking tot de financiële situatie.

“Bij financiering binnen een agrarisch bedrijf is het is belangrijk om op de hoogte te zijn van alle facetten die spelen op en rondom een agrarische onderneming. Op die manier kun je beoordelen waar een keuzes invloed op heeft, voor zowel de lange- als wel de korte termijn.” 

Dick Bijlsma, adviseur financiering agrarisch bedrijf

Samenwerken naar onafhankelijk advies

Wij zoeken in onze advisering uitdrukkelijk de samenwerking met u. U kent de geschiedenis van het bedrijf. U kent uw leveranciers en uw afzetmarkt. En u weet welke kant u met het bedrijf op wilt. Een goede samenwerking leidt dan ook tot het beste resultaat. Wij staan naast u bij het doorrekenen van de verschillende scenario’s. Bovendien zijn wij niet verbonden aan een bank of andere financiële organisatie: ons advies is geheel onafhankelijk.

De ene keer toetsen we uw financieel bedrijfsplan aan de laatste richtlijnen van de bank, om zo de weg naar een financieringsofferte te vergroten. De andere keer regelen we een bedrijfsovername. En in weer andere gevallen beantwoorden we vragen over aflossingen, financieringsmogelijkheden, kwartaalrapportages en rentetarieven. We stellen ook liquiditeits- en exploitatieprognoses op. Wat uw vraag ook is, samen met u tekenen wij de stip op de horizon en de weg ernaar toe.

“Ik zie nu wat de impact is van bepaalde keuzes, waardoor ik sneller kan beslissen.”

Meer informatie over financiering agrarisch bedrijf?

Wilt u weten hoe wij u kunnen begeleiden met uw vragen over de financiering van uw agrarisch bedrijf? Stuur dan gerust een bericht. U kunt ons ook bellen op 06 – 5363 1544 (Dick Bijlsma) of 06 – 1001 9885 (Jan van der Linde). We horen graag van u!