“Wij zijn de beste investering voor uw bedrijf”

U investeert in ons en wij zorgen voor het beste rendement op deze investering. Dat betekent een toegevoegde waarde in financiën, maar ook dat u (weer) “gerust” kunt ondernemen en dat uw menselijk kapitaal beter rendeert. 

 Wij zijn de beste investering voor uw bedrijf

                                           

Financieel management

O.a. het opstellen van liquiditeits- en exploitatieprognoses

                                            

BEDRIJFS-ECONOMISCHE analyse 

Periodieke begeleiding en opzet van bedrijfseconomische (kwartaal)rapportages

                                            

HET GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWBELEID (GLB)

                                       

Second opinion
                               

                                        

Boekhouding /Administratie

Het (laten) verwerken van (loon)administratie, verzorgen van de jaarrekening, fiscale- en Btw-aangiften

 • Wij kijken naar het gehele plaatje en waar nodig wordt ons netwerk ingeschakeld voor specialistische expertise. Dus een integrale benadering, denk aan een paraplu, waarbij alle deelgebieden worden verbonden.

  Met de focus op: richten > inrichten > verrichten. Als voorbeeld valt er te denken aan waar de ondernemer over bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar wilt staan en dat vervolgens terug redeneren en concreet te maken (denk hier bijvoorbeeld aan een stappenplan en het benoemen van haalbare concrete doelstellingen).

 • Wij zorgen voor  een passend antwoord gericht op de specifieke situatie van een onderneming en de ondernemer. Denk hierbij aan fiscale optimalisatie en belastingbesparing. Zoals bijvoorbeeld of de juridische bedrijfsstructuur nog wel past bij de huidige of toekomstige situatie. Maar ook bijvoorbeeld aan investeringsplanning, fiscale optimalisatie en samenwerkingsverbanden.

  Wij zorgen ervoor dat u (belasting)geld verdient door fiscaal te optimaliseren.

 • Samen met u zorgen we voor een gedegen onderbouwing . Wij toetsen uw financieringsaanvraag aan de laatste richtlijnen van de bank, waarmee de weg naar een daadwerkelijke financieringsofferte aanzienlijk wordt vergroot. Indien nodig begeleiden wij uw in de besprekingen met de bank. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste financieringsvormen en ontwikkeling binnen de kredietverlening. Daarnaast kunnen wij de verschillende rentetarieven beoordelen en onze visie hierop geven.

 • Door het opstellen van bedrijfsplannen kunnen wij  u helpen om meer grip te krijgen op uw financiële resultaten en te beoordelen wat het rendement van beoogde investeringen zijn. Hierdoor begrijpt u als ondernemer goed wat uw financiële positie is en hoe er met de cijfers als “middel” kan worden omgegaan, wat resulteert dat er sneller en weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. Denk hierbij ook aan het opstellen van liquiditeits- en exploitatieprognoses.

  Een liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode. Het doel van een liquiditeitsprognose is om inzicht te krijgen of er voldoende ruimte op de lopende rekening is om bijvoorbeeld investeringen vanuit de lopende rekening te kunnen voldoen of de te verwachten rekeningen te kunnen betalen. Met dit instrument kunt u op tijd inspelen op liquiditeitskrapte of juist tijdelijke ‘overtollige’ middelen. Met behulp van een handige tool brengen wij voor uw liquiditeitspositie op een overzichtelijke manier in beeld.

  Met een exploitatieprognose maakt u uw verwachting voor de langere termijn inzichtelijk of uw onderneming winst of verlies maakt. U zet namelijk de verwachte omzet en kosten onder elkaar. Een exploitatieprognose is meestal een onderdeel van een financieel plan. U kunt u hiermee uw investeringsruimte bepalen.

  Ook kunt u tijdig inspelen door bij een te verwachten winst nog maatregelen te treffen om de fiscale druk te verlagen en hiermee belasting te besparen. Maar in een minder gunstig scenario kunt u bijvoorbeeld bij een omzet daling tijdig anticiperen door uw kosten nog eens goed te analyseren.

 • Periodieke begeleiding en opzet van bedrijfseconomische (kwartaal)rapportages

  De dynamiek in de agrarisch sector maakt het noodzakelijk dat u over goede informatie beschikt om de juiste beslissingen te nemen en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Met behulp van een bedrijfseconomische analyse kan er beoordeeld worden waar de sterke- en verbeterpunten van de onderneming liggen. Van hieruit kan er tevens beoordeeld worden of uw onderneming in “balans” is en wat verstandig is om uw focus op te leggen. Is dit bijvoorbeeld optimaliseren en vervolgens de focus op onderhoud of toch investeren, maar denk ook aan groei of juist verbreding. Het is goed om als ondernemer inzichtelijk te hebben wat uw situatie is (waar u staat) en hierdoor de focus (weer) te kunnen leggen op de juiste dingen.

  Van hieruit verzorgen wij ook de monitoring van de beoogde resultaten. Hoe staat mijn bedrijf ervoor? Periodieke rapportages geven tijdig inzicht in de ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering. Hiermee krijgt u bijvoorbeeld het  gewenste inzicht of u investeringen extern moet financieren of dat u die uit uw eigen onderneming kan betalen. Een beslissing die grote gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsvoering.

 • Een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap is het nemen van risico’s. Een periodieke scan van de financiële risico’s binnen uw onderneming is noodzakelijk  om grip te houden op de kansen en bedreigingen binnen uw bedrijfsvoering. Door deze scan worden de risico’s geïdentificeerd, wordt uw risicobewustzijn gestimuleerd en kunt u een betere afweging maken welke beheersmaatregelen eventueel getroffen moeten worden.

 • Bedrijfsontwikkeling begint in de eerste plaats bij de ondernemer. Door met behulp van coaching te kijken wie de ondernemer is, kan vervolgens beoordeeld worden wat bij de ondernemer past en op die manier de focus te leggen op de kracht van de ondernemer als persoon. Mensen krijgen immers energie van de dingen waar ze goed in zijn. Een aspect is ook hoe bepaalde persoonlijkheden een krachtige samenwerking kunnen vormen, door signalen op te vangen, kunnen er met behulp van coaching “spanningen” worden weggenomen. Waardoor er uiteindelijk weer een energieke(re) samenwerking plaats kan vinden.

 • Generatie overstijgend

  Het goed overdragen van vermogen is vaak generatie overstijgend. Als het ware is  het “preventief” zaken regelen met betrekking tot overlijdensissues en vermogensoverdracht (testamenten). Maar ook rekening houden met het pensioen en de benodigde beschikbare middelen hiervoor, ook in relatie met beleggingsmogelijkheden. Door de contacten met verschillende Notarissen, vermogensbeheerders, financieringsinstellingen en crowdfunding-partners, kunnen wij uw mogelijkheden en wensen vervolgens in goed overleg (laten) regelen en (laten) vastleggen. Maar denk ook aan mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het deel (blijven) nemen in een samenwerkingsverband en zo vermogen fiscaal vriendelijk over te dragen of hiermee jaarlijks belasting te besparen.

 • Met een bedrijfsovername of een splitsing is het fiscaal beoordelen welke mogelijkheden er zijn om zo min mogelijk belasting te betalen een issue. Maar niet alleen de zakelijke-, fiscale- en juridische kant zijn hierbij belangrijk, minstens zo belangrijk zijn ook het rekening houden met alle wensen die er bij een bedrijfsovernameproces of splitsing “spelen”.

 • Hoe kunt u in uw bedrijfsvoering omgaan met het GLB? Denk hierbij aan het opgeven van uw landerijen bij RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), het verzilveren van uw betalingsrechten (ook met huur en verhuur). Maar ook vergroeningseisen en toekomstige ontwikkelingen zijn aspecten om rekening mee te houden en op in te spelen.

 • U bankiert al jaren naar volle of minder volle tevredenheid bij uw bank. Toch zit u nog met vragen: Is dit wel de best passende oplossing voor mij? Zijn de gestelde financieringsvoorwaarden wel reëel?   Kan het misschien goedkoper elders?

  Wij checken uw financieringsofferte en kijken voor u naar alternatieve mogelijkheden.

  Maar denk ook aan een second opinion met betrekking tot het verstrekte advies. Wij kunnen u twijfels wegnemen door onafhankelijk en met een frisse blik uw situatie opnieuw te beoordelen.

 • Het (laten) verwerken van de (loon)administratie, verzorgen van de jaarrekening , fiscale aangiften en Btw-aangiften.


  Wij hebben diverse contacten met verschillende boekhoud- en accountantskantoren waar wij mee samenwerken. Van hieruit kunnen wij u juist gericht van dienst zijn en de best passende partner inschakelen om duidelijke afspraken mee te maken.

Het Agrarisch Adviesbureau is opgericht in 2017. Het werkgebied concentreert zich in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland (Noordoostpolder). Wij zijn een allround Agrarisch Adviesbureau op strategisch, financieel en fiscaal gebied. Onze diensten zijn beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in de primaire landbouw zoals melkveehouderij,  pluimveehouderij, akkerbouw, maar ook voor loonbedrijven en andere bedrijven die gerelateerd zijn aan de agrarische sector.

Pagina’s

>    Home
>    Agro Advies
>    Diensten
>    Over ons
>    Contact
>    Algemene voorwaarden
>    Privacyverklaring

In de media

Boer&Zo 2018
Bijlsma & Van der Linde is een nieuw adviesbureau voor boeren in Noord-Nederland…

>    Lees hier het artikel in Boer&Zo

V-Focus oktober 2017
Bijlsma & Van der Linde Agro Advies – Dick Bijlsma en Jan van der Linde hebben tot op heden allebei een eenmanszaak…

>    Lees hier het artikel in V-Focus

 

Contact

    Dick Bijlsma
    06 – 5363 1544
    bijlsma@bvdl-agroadvies.nl

    Jan van der Linde
    06 – 1001 9885
    vdlinde@bvdl-agroadvies.nl

© 2017 Bijlsma & Van der Linde Agro Advies