Bedrijfseconomische Analyse

Periodieke begeleiding en opzet van bedrijfseconomische (kwartaal)rapportages
De dynamiek in de agrarisch sector maakt het noodzakelijk dat u over goede informatie beschikt om de juiste beslissingen te nemen en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Met behulp van een bedrijfseconomische analyse kan er beoordeeld worden waar de sterke- en verbeterpunten van de onderneming liggen. Van hieruit kan er tevens beoordeeld worden of uw onderneming in “balans” is en wat verstandig is om uw focus op te leggen. Is dit bijvoorbeeld optimaliseren en vervolgens de focus op onderhoud of toch investeren, maar denk ook aan groei of juist verbreding. Het is goed om als ondernemer inzichtelijk te hebben wat uw situatie is (waar u staat) en hierdoor de focus (weer) te kunnen leggen op de juiste dingen.

Van hieruit verzorgen wij ook de monitoring van de beoogde resultaten. Hoe staat mijn bedrijf ervoor? Periodieke rapportages geven tijdig inzicht in de ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering. Hiermee krijgt u bijvoorbeeld het  gewenste inzicht of u investeringen extern moet financieren of dat u die uit uw eigen onderneming kan betalen. Een beslissing die grote gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsvoering.

                                           

Financieel management

o.a. het opstellen van liquiditeits- en exploitatieprognoses

 

BEDRIJFS-ECONOMISCHE
ANALYSE

Periodieke begeleiding en opzet van bedrijfseconomische (kwartaal)rapportages

                                            

HET GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWBELEID (GLB)

                                       

Second opinion
                               

                                        

Administratie

Het (laten) verwerken van (loon)administratie, verzorgen van de jaarrekening, fiscale- en Btw-aangiften

Het Agrarisch Adviesbureau is opgericht in 2017. Het werkgebied concentreert zich in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland (Noordoostpolder). Wij zijn een allround Agrarisch Adviesbureau op strategisch, financieel en fiscaal gebied. Onze diensten zijn beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in de primaire landbouw zoals melkveehouderij, pluimveehouderij, akkerbouw, maar ook voor loonbedrijven en andere bedrijven die gerelateerd zijn aan de agrarische sector.

Pagina’s

>    Home
>    Agro Advies
>    Diensten
>    Over ons
>    Contact
>    Algemene voorwaarden

In de media

V-Focus oktober 2017

Bijlsma & Van der Linde Agro Advies – Dick Bijlsma en Jan van der Linde hebben tot op heden allebei een eenmanszaak. 
Door regelmatig contact bij netwerkbijeenkomsten is het idee ontstaan om de krachten te bundelen…

>    Lees hier het artikel in V-Focus 

 

Contact

    Dick Bijlsma
    06 – 5363 1544
    bijlsma@bvdl-agroadvies.nl

    Jan van der Linde
    06 – 1001 9885
    vdlinde@bvdl-agroadvies.nl

© 2017 Bijlsma & Van der Linde Agro Advies